คุณควรรู้จัก Squat

Tony Clark
Tony Clark
เฟล็กโซไลน์

คุณไม่รู้จัก Squat!

Tony Clark
Tony Clark
เฟล็กโซไลน์

ออกกำลังกายหน้าอกกว้าง

Tony Clark
Tony Clark
เฟล็กโซไลน์

ทำงานทุกมุม

Tony Clark
Tony Clark
เฟล็กโซไลน์

หลักการของ Weider # 26: Iso-Tension

Tony Clark
Tony Clark
เฟล็กโซไลน์